Styrelse, kontaktuppgifter m m

  • Ordförande Jan Karlberg
  • Sekreterare och vice ordförande Ulf Rödin (073 – 222 82 42, ulfhenrik.rodin@gmail.com)
  • Kassör Hans Bergman
  • Klubbmästare, ledamot Per Svensson (D. Pub & Bar 08 – 650 80 49)
  • Suppleanter Per Höglund, Peter Carlsson och Ronny Mörk
  • Revisor Åke Holmberg