Klubbhandlingar

Årsmöteshandlingar till torsdagen den 26 mars 2020 kl. 16.00 på D. Pub & Bar (gamla Dovas):

Brev till medlemmar inför 2020…Läs här…

Dagordning Årsmöte 2020…Läs här…

Verksamhetsberättelse för 2019…Läs här…

Stadgar för Swebees…Läs här…